NAKLİYE SİGORTASI

NAKLİYE SİGORTASI

Malların bir yerden diğer bir yere taşınması, bu taşıma sırasında karşılanan tehlikeler göz ardı edilemez.